ARK: Omega #36 (Mới) - Bộ Đôi Vũ Khí Tối Thượng "GODLIKE VELONASAUR" Hủy Diệt Cả Thế Giới

ARK: Omega #36 (Mới) - Bộ Đôi Vũ Khí Tối Thượng "GODLIKE VELONASAUR" Hủy Diệt Cả Thế Giới